Disclaimer

Dalamaya verleent u hierbij toegang tot alle domeinnamen van Dalamaya en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Dalamaya en derden zijn aangeleverd. Dalamaya behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dalamaya.

 

Belangrijke mededeling over verantwoordelijkheid – aansprakelijkheid

Vanwege wettelijke redenen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Alle informatie en diensten op de internetpagina’s van Dalamaya zijn niet bedoeld om de indruk te geven dat er aansprakelijkheid wordt toegezegd. Het enige dat ontleend kan worden aan de tenuitvoerbrenging is dat vervanging of verbetering van een onjuiste stelling of toestand gegarandeerd is of toegezegd wordt.

Eveneens willen wij expliciet aangeven dat de inhoud van de pagina’s uitsluitend bedoeld is voor het doorgeven van informatie. Deze informatie vervangt op geen enkele wijze professionele consulten of behandeling door een erkende arts of een gekwalificeerd natuurgenezer.

Wij kunnen geen enkele wettelijke aansprakelijkheid accepteren voor claims die zouden kunnen voortvloeien uit deze publicaties op het internet.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dalamaya.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Indicaties over werking van producten komen altijd voor de verantwoordelijkheid van de fabrikant, tenzij anders aangegeven. Dalamaya kan de werking ervan niet garanderen tenzij expliciet anders is vermeld.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dalamaya.

 

Overig

Deze disclaimers kunnen van tijd tot tijd aangepast worden.

Dalamaya, 2017